Ge dina barn en meningsfull fritid!

Ärentuna scoutkår, medlem i riksorganisationen Scouterna, startades 1960. 1966 fick vi den scoutstuga som vi använder idag.

I dagsläget är vi ca 100 medlemmar varav 20 är ledare/funktionärer.

Vi bedriver scouting enligt scoutmetoden som Lord Baden Powell tog fram och som består av Scoutlag & scoutlöfte, Patrullsystemet, Learning by doing, Friluftsliv, Lokalt & globalt samhällsengagemang och Stödjande och lyssnande ledarskap.

Vi har några kanoter för eget bruk som även går att hyra, ställning till kärra finns också samt flytvästar. Dessa används på våra kanothajker/utflykter som brukar äga rum i slutet av maj/början av juni.
Vi försöker ha kanotträning för spårarscouter så att de kan lite mer inför hajken.

Vill du vara med som ledare, funktionär, medlem eller dyligt, hör av dig till någon av kontakterna på kontaktsidan.

Om du vill vara stödmedlem så kan du betala in 200:- på vårt Plusgiro.

Vilka åldrar har vi scouting för?

Vi har Bäver, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. Åldrarna är som följer:
Spårare: åk 2-3 el. 8-9 år
Upptäckare: åk 4-5 el. 10-11 år
Äventyrare: åk 6-8 el. 12-14 år
Utmanare: åk 9- el. 15-17 år

Var håller vi till?

Vi finns i scoutstugan på Skogsvallsvägen mellan idrottsplatsen och vattentornet i Storvreta.
Se följande länk för karta..

Medlemsavgift

För medlemmar gäller 500:-/termin. Syskon betalar 400:-/termin.

Scouterna direktfakturerar alla medlemmar vilket medför att alla medlemmar får en faktura från Scouterna.

Plusgiro/Bankgiro

Plusgiro: 46 82 45-6
Bankgiro: 353-1969

Postadress

Vill du skicka post till kåren? Då är adressen:

Ärentuna scoutkår
c/o Susie Andersson
Vikstavägen 22
743 94 Skyttorp