Läger

Då var årets läger som vi hade på Vässarö över. 
Vi blickar nu framåt mot nästa års läger. 
Information om lägret kommer under våren 2020.