Upptäckare

Upptäckare vårterminen 2019

Möte varje onsdag kl 18:30-20:00 med terminsstart den 23/1

 

Ledare

Ansvariga ledare
David Beskow           tel: 073-368 23 93
Mats Wilhelmsson     tel: 070-324 64 98
Övriga ledare
Erik Asplund
Lucas Nylund
Max Lövheim
Wilhelm Björk

Terminsprogrammet vt. 19

23/1 Terminsstart med lekar och pyssel i patrullerna

30/1 Öva knopar

6/2 Öva knopar och samtal om samernas nationaldag

13/2 Öva knopar

27/2 Demokratimöte

6/3 Kunskapstest knopar

13/3 Bygga med slanor och rep utomhus

20/3 Bygga med slanor och rep utomhus

27/3 Sjukvårdskunskap

3/4 Vistas ute, naturlära växter

8/4 Årsmöte i Kåren, kl 18.30 i scoutstugan, alla benägna är välkomna

10/4 Vistas ute, naturlära djur

24/4 Vistas ute, naturlära ekosystem

4/5 Fixardag för att rusta scoutstugan, mer information kommer längre fram

8/5 Vistas ute, naturlära allemansrätten

15/5 Sjukvårdskunskap

22/5 Våravslutning Upptäckarna, märkesutdelning och utvärdering av terminen

27/5 Kårens våravslutning

11/9 Start höstterminen för Upptäckarna