Upptäckare

Mötestider

Möte varje onsdag kl 18:30-20:00

 

Ledare

Ansvariga ledare
David Beskow            tel: 073-368 23 93
Mats Wilhelmsson     tel: 070-324 64 98
Fredrik Boman
Johan Böckelman.      tel: 0704-568108

Hjälpledare
Erik Asplund
Lucas Nylund

Terminsprogrammet vt. 20

22/1 Terminsstart med lekar och pyssel i patrullerna

29/1 Öva knopar

5/2 Demokratimöte, Runebergsdagen

12/2 Öva knopar

26/2 Öva knopar

4/3 Kunskapstest knopar

11/3 Sjukvårdskunskap

18/3 Schiffer

25/3 Schiffer

30/3 Årsmöte i Kåren, kl 18.30 i scoutstugan, alla benägna är välkomna

1/4 Scouternas eget valda tema

15/4 Sjukvårdskunskap

18-19/4 Avdelningshajk, (detaljerad info kommer närmre inpå)

25/4 Upptäcksresan

29/4 Vistas ute

6/5 Vistas ute

13/5 Miljötema

16-17/5 Kårhajk (detaljerad info kommer närmre inpå)

20/5 Våravslutning Upptäckarna, märkesutdelning och utvärdering av terminen 25/5 Kårens våravslutning

9/9 Start höstterminen för Upptäckarna