Upptäckare

Mötestider

Möte varje onsdag kl 18:30-20:00 med terminsstart den 23/1

 

Ledare

Ansvariga ledare
David Beskow           tel: 073-368 23 93
Mats Wilhelmsson     tel: 070-324 64 98
Fredrik Boman

Hjälpledare
Erik Asplund
Lucas Nylund
Max Lövheim

Terminsprogrammet ht. 19