Scoutlagen

Scoutlagen

1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
2. En Scout är ärlig och pålitlig.
3. En Scout är vänlig och hjälpsam.
4. En Scout visar hänsyn och är en god kamrat.
5. En Scout möter svårigheter med gott humör.
6. En Scout lär känna och vårda naturen.
7. En Scout känner ansvar för sig själv och andra. 

Scoutlöftet

”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”

Scoutlagen är alltså en personlig bekräftelse från varje scout att han
eller hon vill leva efter scoutlagen.

Scouternas valspråk

Det är enligt scoutuppslagsboken en direkt översättning från engelskans Be Prepared.

Det engelska valspråket har samma begynnelsebokstäver som Baden-Powell.

Valspråket används på så sätt att ledaren uppmanar scouterna Var Redo
och då svarar dessa Alltid Redo.

Samtidigt som dessa ord uttalas gör man Scouthälsningen

 

Scouthälsningen

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

Scouthälsning används:

  • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.
  • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

 

Märkesutdelning

Märkesutdelning