Utmanare

Mötestider

Måndagar kl 19:00 – 21:00

Ha alltid med ett gott humör och kläder efter väder.

Terminsprogram ht. -23

Ledare:

Ansvarig ledare
Jan Filmberg, tel: 073-551 88 95

Har du frågor, hör gärna av dig till Susie, tel 0708-884267.