Kontaktpersoner

Styrelsen

Kårordförande

Susie Andersson 0708-884267

Vice Kårordförande

Niklas Borg 0705-740957

Sekreterare

Lisa Fejde

Kassör

Jan Filmberg 073-551 88 95

Registrator

Ewa Wallin 070-2182261

Postmottagare

Susie Andersson 0708-884267

Materialansvarig

Martin Lindblom

Stugansvarig

Martin Lindblom

Uthyrning/Stugfogde

Lukas Eriksson 070-5547014

Kårutbildning

Vakant

Internationellt

Styrelsen

Utmanarrepresentant

Lukas Nylund

Avdelningarna

Spårare

Niklas Borg

Hjälpledare:
Angelica Filmberg

Oscar Helenius

Ester Karpemyr

Clara Filmberg

Upptäckare

David Beskow

Mats Wilhelmsson

Fredrik Boman

Johan Böckelman 0704568108

Hjälpledare:
Erik Asplund

Äventyrare

Jan Filmberg

Lena Nohrstedt 0738010984

Lisa Stålnacke Fejde ‭0733161649‬

Lukas Eriksson 0705547014

Utmanare

Susie Anersson 0708-884267