Kontaktpersoner

Styrelsen

Kårordförande

Susie Andersson 0708-884267

Vice Kårordförande

Johan Böckelman 0704-568108

Sekreterare

Sandra Wahlund

Kassör

Jan Filmberg 0735-51 88 95

Registrator

Susie Andersson

Postmottagare

Susie Andersson 0708-884267

Materialansvarig

Erik Asplund

Stugansvarig

Erik Asplund

Uthyrning/Stugfogde

Lukas Eriksson

Kårutbildning

Vakant

Internationellt

Styrelsen

Scoutshop/kläder

Angelica Filmberg

Utmanarrepresentant

Oscar Helenius

Avdelningarna

Spårare

Erik Wahlund
Angelica Filmberg
Lars Eklund
Anna Wennman

Upptäckare
Niklas Borg
David Sundblad

Äventyrare
Johan Böckelman
Andreas Franzén
Boel Lindén
Fredrik Boman

Utmanare
Jan Filmberg, tel: 073-551 88 95