Kontaktpersoner

Styrelsen

Kårordförande

Susie Andersson 0708-884267

Vice Kårordförande

Johan Böckelman 0704-568108

Sekreterare

Lisa Fejde 0733-161649

Kassör

Jan Filmberg 0735-51 88 95

Registrator

Fredrik Bohman 0705-264405

Postmottagare

Susie Andersson 0708-884267

Materialansvarig

Martin Lindblom

Stugansvarig

Martin Lindblom

Uthyrning/Stugfogde

Lukas Eriksson

Kårutbildning

Vakant

Internationellt

Styrelsen

Utmanarrepresentant

Ambulerande

Avdelningarna

Spårare
Erik Wahlund
Assisterande ledare:
Albin Asplund

Upptäckare
Niklas Borg
David Sundblad

Äventyrare
Fredrik Boman
Johan Böckelman
Angelica Filmberg

Utmanare
Jan Filmberg, tel: 073-551 88 95